Preview Mode Links will not work in preview mode

Ostan Asuntoja Podcast

Sep 28, 2021

”Kassavirtapositiivisia kohteita on yhä vaikeampi löytää” tai ”Kassavirralla ei ole merkitystä” tai ”Negatiivinen kassavirta on ok” on kaikki lauseita, joita näkee yhä useammin liitettävän asuntosijoittamiseen.

”Kassavirta on parantunut joka vuosi ja voi kiihtyä kasvuun tulevina vuosina” sen...


Sep 24, 2021

Harri oli Martina Akreniuksen tenttipenkissä – 12 kysymystä mitä kaikkien tulisi tietää asuntosijoittamisesta.

Viime viikon Kati Taloushaukka Valjuksen kirja-arvion ja kirjan alkuosan kahden alaluvun lukemisen jälkeen ei vielä päästä normaaliin haastatteluformaattiin, jossa Harri kyselee ja vieraat ovat...


Sep 21, 2021

Asuntosijoitustoiminnan laajentaminen yli viiden asunnon - sudenkuoppia ja vinkkejä kirjoitusta kirjoitettaessaan Ville Valkonen oli vielä Suomen Vuokranantajat ry:n Yhteiskuntasuhdepäällikkö. Hän toimii nykyisin Turun kaupunkiympäristöstä vastaavana apulaispormestarina.

Ville oli Ostan Asuntoja Podcastin...


Sep 17, 2021

Tämän viikonlopun podcastjakson ensimmäisenä tavoitteena on saada apua ja rehellistä palautetta äänikirjan tekemiseen. Yhtään suomenkielistä asuntosijoittamista käsittelevää äänikirjaa ei taida vielä olla olemassa, joten hyviksi osoittautuneiden käytäntöjen kopioiminen ei ole täysin vaivatonta.

Marko...


Sep 14, 2021

Jos on vähänkin kiinnostunut taloudesta, ei ole viime aikoina voinut välttyä sosiaalisen median algoritmien avittamana kuumana käytävää exit-verokeskustelua. Sitä tosin kannattaa aktiivisesti yrittää välttää, jotta voi keskittyä oleellisempaan eli miten suojautua näiltä arjen uhilta, joista osa on...